O nás

Vítame Vás na našich stránkách,

kde bychom Vám rádi představili naši rodinnou farmu, která se zabývá zemědělskou činností od pestování obilovin a pícnin až po vlastní chov hovězího dobytka. Produkujeme mléko, jehož podstatnou část zpracováváme přímo v naší mlékárně. Na farmě v Krhanicích nabízíme našim zákazníkům čerstvé mléko i mléčné výrobky, vyrobene z našeho mléka a za použití přírodních ingrediencí, což z nich dělá chuťově vyjímečné produkty na českém trhu.

Naše mléčné výrobky si můžete zakoupit také prostřednictvím portálu  

 Pan Mikoláš začal hospodařit v r. 1991 a v současné době spravuje dvě vlastní farmy, na kterých chová mléčné  černostrakaté plemeno holštýnský skot. V Krhanicích má ustájeny dojnice, kterých je přibližně 280 ks a denně nadojí kolem 6 500 lt mléka. Na druhé farmě v Krňanech, se chová mladý skot, který čítá přibližně 230 ks telat a jalovic, které jsou určeny pro obměnu stáda. Všechna zvířata mají celoročně možnost pobytu na pastvinách.  Hospodaří na 950 ti hektarech zemědělské půdy, z toho 300 ha orné,320 ha luk,330 ha pastvin. Majitel farmy  vybudoval v r. 2014 minimlékárnu a začal s výrobou a prodejem  vlastních  mléčných výrobků.

 Přímo na farmě Krhanice je instalován mléčný automat,kde si kupují samoobslužně vynikající čerstvé mléko zákazníci podle potřeby. Rozvoz výrobků je prováděn vlastní dopravou vozem s instalovaným chlazením.

Něco z historie

Moji rodiče  celý život pracovali v zemědělství Já jsem po ukončení školy nesměl z politických důvodů v zemědělství pracovat, musel jsem odejít pracovat jako lesní dělník do pohraničí Po sametové revoluci, v  roce 1991  jsem obnovil rodinnou tradici a začal hospodařit  na 15 -ti hekterech, které patřily mým rodičům. Rychle jsem pochopil, že takto malá výroba není do budoucna možná,  pronajal jsem si pole od majitelů z Krhanice a okolních vsí a v současné době hospodařím na 950 ha půdy. Od začátku mě zajímala živočišná výroba, speciálně výroba mléka. Nyní vlastním 280 ks holštýnských dojnic, které chovám po většinu roku na pastvinách kolem farmy. Veškeré mléko jsem dodával do mlékáren.  Po přesvědčování obyvatel, abych jim prodával syrové kravské mléko, jsem  v roce 2011 vyřídil všechny formality a zabudoval do zdi mléčnice mléčný automat. Mléko začalo všem chutnat a začali k nám jezdit i ze vzdálenějších míst. Čím více lidí k nám jezdilo, tím více se jich ptalo po faremních mléčných výrobcích. V roce 2012 jsem vybudoval minimlékármu. Tato produkce brzy nestačila, tak po velké rekonstrukci začala výroba ve větším.

V současné době nabízíme pasterizované mléko, jogurty, jogurtové nápoje, máslo, tvaroh, tvarohové dezerty a pomazánky, čerstvé sýry, syrovátkové nápoje.

Mléčné výrobky dodáváme do okolních obchodů. Prodáváme je také na farmářských trzích v Praze a ve středočeském kraji. Máme také  svoji prodejnu přímo na farmě. V blízkosti prodejny můžete vidět pasoucí se dojnice,  ale i nedávno narozená telátka v boudičkách, což je lákadlem hlavně pro děti.

Doklad o schválení a registraci

Doklad o schválení a registraci vydaný podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. h) bod 2. zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů ( veterinární zákon ), ve znění pozdějších předpisů, podle článku 31 odst. 2. písm. c) nařízení EP a rady ES č. 882/2004 a článku 3 odst. 1 nařízení EP a rady ES č. 854/2004.

Označení podniku, závodu, nebo jiného zařízení ( provozu ), v němž se zachází  se živočišnými produkty:

 

František Mikoláš, Dolní Požáry 1, 257 42 Krhanice

IČ: 41947771

Veterinární schvalovací číslo : CZ 21990810

 

     Doklad registrace s       schvaleni registrace s 

Rodinná farma František Mikoláš

Copyright © 2014. All Rights Reserved.