Doklad o schválení a registraci

Doklad o schválení a registraci vydaný podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. h) bod 2. zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů ( veterinární zákon ), ve znění pozdějších předpisů, podle článku 31 odst. 2. písm. c) nařízení EP a rady ES č. 882/2004 a článku 3 odst. 1 nařízení EP a rady ES č. 854/2004.

Označení podniku, závodu, nebo jiného zařízení ( provozu ), v němž se zachází  se živočišnými produkty:

 

František Mikoláš, Dolní Požáry 1, 257 42 Krhanice

IČ: 41947771

Veterinární schvalovací číslo : CZ 21990810

 

     Doklad registrace s       schvaleni registrace s